เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง-น้ำร้อน

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง-น้ำร้อน ระบบไฟฟ้า

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้น้ำมัน / ดีเซล

Merlion เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง-สำหรับงานหนัก

Mermaid เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง-สำหรับงานหนัก