เครื่องฉีดน้ำแรงดัน ไอเท็มที่ทุกบ้านต้องมี

เครื่องฉีดน้ำแรงดัน นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับสายยางเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ ด้วยน้ำแรงดัน โดยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสามารถเข้าถึงแรงดันได้ถึง 4000 psi