เครื่องดูดฝุ่นแห้ง

VP300 ECO

Technical Specifications

เกี่ยวกับสินค้า

VP 300 ECO ทุกการออกแบบที่โดดเด่นด้วยความเอาใจใส่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะดวกในการเปลี่ยนถุงฝุ่น ง่ายต่อการทำความสะอาด
และง่ายต่อการถอด มีน้ำหนักเพียง 5.2กิโลกรัม มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
VP 300 ECO เป็นเครื่องดูดฝุ่นแห้ง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อัตราการกินไฟแค่ 1200W ช่วยให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลง 25%
แต่ยังคงให้บรรลุประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม
VP 300 ECO เหมาะ สำหรับสำนักงาน, ทำความสะอาดห้องพัก, ร้านค้า, และพื้นที่แคบ เช่น ในลิฟท์ ,ขั้นบันได
เสียงเงียบ สร้างความวุ่นวายน้อยลงและช่วยให้การทำความสะอาดในเวลากลางวัน