Job Vacancies

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดของงาน:

– ดูแลการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– วางแผน จัดทำแผนการขายและวิเคราะห์การขาย
– ทำความเข้าใจในตัวสินค้า แนะนำและนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้า
– ขยายฐานลูกค้าใหม่ ( กรุณาระบุ ภาคที่ต้องการ ในใบสมัครงาน )

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ขอนแก่น อุดรฯ อุบลฯ ..ฯลฯ)
 • ภาคเหนือ  (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน … ฯลฯ)
 • ภาคตะวันออก  (พัทยา ชลบุรี ระยอง .. ฯลฯ)

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ขึ้นไป หากเป็นสาขาบริหารธุรกิจหรือการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพนักขาย
 • มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชอบความท้าทายในการทำงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารในการเจรจาต่อรอง และการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน
 • มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม MS Office
 • ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร/ได้รับการยกเว้น
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายมา 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน:

 • ดูแลการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วางแผน จัดทำแผนการขายและวิเคราะห์การขาย
 • ทำความเข้าใจในตัวสินค้า แนะนำและนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้า
 • ขยายฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ขึ้นไป หากเป็นสาขาบริหารธุรกิจหรือการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพนักขาย
 • มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชอบความท้าทายในการทำงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารในการเจรจาต่อรอง และการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน
 • มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม MS Office
 • ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร/ได้รับการยกเว้น
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ:

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ช่าง ทุกสาขาขึ้นไป (สาขาไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิกส์)
 • สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่ หรือขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้ มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง
 • สนใจงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้น
 • ถ้ามีประสบการณ์ การทำงานด้านนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ให้การต้อนรับและดูแลลูกค้าที่มาติดต่องานกับบริษัท
 • จัดทำใบเสนอราคาสินค้า และติดต่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลังการขายกับลูกค้า
 • จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นๆ
 • ดูแลปรับปรุงระบบฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
 • ทำหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์ รับโทรศัพท์ลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงอายุ 20-24 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Ms. Office ได้คล่องแคล่ว
 • มีใจรักงานบริการลูกค้า มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีบูคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริง ชอบพบปะปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ข้อมูลการติดต่อ

GET A QUOTE