แบบดูดน้ำมัน และ ตะกอน

ECOIL 13

Technical Specifications

เกี่ยวกับสินค้า

รวบรวมน้ำมันตัดหรือสารหล่อเย็นผสมกับเศษโลหะหรือเศษหินอื่น ๆ แยกของเหลวออกจากของแข็งและนำของเหลวที่ผ่านการกรองกลับมาใช้ใหม่!

การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นประจำไม่เพียง แต่จะทำการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร แต่ยังหมายถึงการประหยัดทางเศรษฐกิจที่ดี การทำความสะอาดเครื่องจักรซีเอ็นซีได้เร็วขึ้นใช้ซ้ำอิมัลชันหรือสารหล่อเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงของเสีย การทำงานเป็นเรื่องง่าย: ชิปของแข็งจะถูกรวบรวมลงในตะกร้าในขณะที่ของเหลวจะถูกเก็บลงในภาชนะหลักแล้วนำมาใช้ใหม่ในเครื่องมือเครื่องจักรด้วยปืนพิเศษ

คุณสมบัติ