น้ำยาทำความสะอาดพื้น

ผลิตภัณฑ์ทำความห้องน้ำ

Technical Specifications

-

เกี่ยวกับสินค้า

เพาเวอร์ลักซ์ ( POWERLUX ) , ดีโอลักซ์ ( DEOLUX ) , เก็ตเตอร์ลักซ์ ( GETTERLUX )
ด้วยสูตรกรด สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำ ทั้งบริเวณพื้นห้องน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ ได้อย่างสะอาดหมดจด โดยไม่ทำลายพื้นผิว