เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพทำงานในส่วนของการผลิตและหน่วยงานซ่อมบำรุงในโรงงาน  
 
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Nilfisk CFM มีมากกว่า 40 โมเดล ซึ่งในแต่ละโมเดลมี ความหลายหลายเพื่อให้เหมาะกับงานที่ใช้ โดยเฉพาะการทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือที่เรียกกันว่า Explosion-Proof Nilfisk CFM มีเครื่องทำความสะอาดที่สามารถใช้ใน โซน Z1, Z2, Z21, Z22และในเครื่องทุกรุ่นจะมีใบรับประกันเครื่อง นอกจากนี้ยังมีเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถทำงานในพื้นที่ที่ต้องการ การกรองฝุ่นละเอียด ได้ถึง 0.12 ไมครอน (ULPA Filter) หรือ 0.3 
ไมครอน (HEPA Filter) ซึ่งผ่านการทดสอบด้วยวิธี MPPS เครื่องดูดฝุ่นที่เป็นสเตนเลส เพื่อป้องกันการปนเปื้อน พร้อมอุปกรณ์การกรองฝุ่นละเอียด เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และ ยา หรือ อุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดสูง ป้องกันการติดเชื้อหรือปนเปื้อน
 
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบ่งได้เป็น
• เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ไฟ 220V – เป็นเครื่องที่สามารถทำงานต่ อเนื่องได้นาน 3 – 4 ชั่วโมง สะดวกในการใช้งาน โดยแบ่งเย่ อเป็นเครื่องดูดฝุ่น และ เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ
 
• เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ไฟ 380V – สามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน 24 ชั่วโมง มอเตอร์ไม่ต้องการการบำรุงรักษา มีความทนทานสูง โดยจะแบ่งย่อยเป็นเครื่องดูดฝุ่ น และ เครื่องดูดฝุ่นดูนน้ำ
 
• เครื่องดูดฝุ่นสีขาว – เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ที่ใช้ไฟ 380V มีขนาดเล็ก เหมาะกับโรงงานอาหาร และ ยา หรือ โรงงานที่มีพื้นที่แคบ สามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน โดยส่วนใหญ่มักนิยมต่อเข้ากั บระบบการผลิต และทำงานไปพร้อมกัน
 
• เครื่องดูดน้ำมัน – เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ไฟฟ้ าในการขับเคลื่อน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก การขึ ้นรูป การกลึง คุณสมบัติของเครื่องดูดฝุ่ นประเภทนี้คือ การแยก น้ำมัน สารหล่อเย็น หรือ ของเหลว ให้ออกจากเศษเหล็ก หรือ ของแข็งได้เป็นอย่างดี โดยสามารถนำของเหลวนั้นกลั บมาใช้ใหม่ได้ทันที
 
• เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ลมในการขั บเคลื่อน – เป็นเครื่องที่ใช้ลมในการทำให้ เกิดแรงดูด ไม่มีมอเตอร์ อัตราแรงลมไม่ควรน้อยกว่า 8-10 บาร์ จึงจะทำให้เครื่องมีประสิทธิ ภาพในการทำงานสูงสุด
 
• เครื่องดูดฝุ่นระบบเครื่องยนต์ – เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้เครื่ องยนต์ในการขับเคลื่อน ไม่ต้องเสียบปรัก เหมาะกับการทำความสะอาดในพื้นที ่โล่ง กลางแจ้ง
 
 
 
 
 
Nilfisk Co.,Ltd. (Head Office)
89/1-2 Soi Chokechai-Ruammitr, Jomphol, Jatuchak, Bangkok, THAILAND 10900
 
Copyright 2013 Nilfisk Group. All right reserved.